BrainWork

BRAINWORK MỜI TUYỂN VỊ TRÍ TRỢ LÝ – LĨNH VỰC BẤT ĐỘNG SẢN

BrainWork hiện đang mời tuyển vị trí Trợ lý, lĩnh vực Bất động sản. Ứng viên quan tâm tham khảo mô tả công việc chính sau đây:

Mô tả công việc:
🌱 Tiếp nhận, phân loại, sắp xếp, xử lý thông tin, văn bản, tài liệu từ các phòng ban và trình lên Tổng giám đốc ký phê duyệt theo trình tự cấp thiết.
🌱 Hỗ trợ, tương tác với các phòng ban, kiểm tra, đốc thúc công việc đảm bảo được trôi chảy hiệu quả.
🌱 Theo dõi, tổng hợp và báo cáo công việc của dự án
🌱 Tổng hợp, đánh giá tình hình hoạt động của Công ty, các Phòng ban thông qua báo cáo của các bộ phận.
Yêu cầu ứng viên:
✔️ Ngoại hình ưa nhìn; tác phong tự tin, chuyên nghiệp.
✔️ Kỹ năng mềm: Kỹ năng lập kế hoạch; Kỹ năng xử lý công việc; Kỹ năng làm việc đội nhóm, Kỹ năng điều phối, theo dõi và lập tiến độ dự án; Kỹ năng triển khai công việc một cách độc lập và quản trị thời gian.
✔️ Am hiểu các quy định về pháp luật có liên quan đến đầu tư Bất động sản, quản lý dự án đầu tư, xây dựng.
✔️ Lương: thỏa thuận

👉 Ứng viên quan tâm vị trí trên vui lòng gửi CV về hòm thư contact@brainwork.vn! Trân trọng,

Team BrainWork