BrainWork

Giới thiệu

Về BrainWork

BrainWork thành viên chính thức của BrainGroup, chuyên cung cấp các giải pháp thực thi thần tốc cho doanh nghiệp nhằm mục tiêu phát triển bền vững về thương hiệu và doanh số. Mỗi doanh nghiệp đều có chiến lược và mục tiêu, nhưng làm thế nào để thực thi giải pháp nhằm đạt được các mục tiêu chiến lược ấy?  BrainWork chính là người bạn đồng hành của doanh nghiệp với các dịch vụ:

 

  • Cho thuê nhân sự kinh doanh
  • Cho thuê nhân sự marketing
  • Cho thuê phòng nhân sự
  • Thực thi triển khai + cam kết doanh thu
  • Tư vấn đào tạo sales, marketing, nhân sự cho doanh nghiệp