BrainWork

BRAINWORK MỜI TUYỂN VỊ TRÍ TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

BrainWork hiện đang mời tuyển vị trí Trưởng phòng kinh doanh. Ứng viên quan tâm tham khảo mô tả công việc chính sau đây:

MÔ TẢ CÔNG VIỆC
🌱 Phối hợp xây dựng kế hoạch theo tháng/ quý/ năm và thực hiện các chiến lược kinh doanh phù hợp
🌱 Xây dựng và phát triển đội ngũ kinh doanh
🌱 Đào tạo, phân bổ chỉ tiêu doanh số, giám sát, quản lý, đánh giá đội ngũ kinh doanh
🌱 Chịu trách nhiệm về chỉ tiêu doanh số
🌱 Phân tích và đánh giá hiệu quả kinh doanh
🌱 Báo cáo kết quả kinh doanh, đề xuất phương án để cải thiện doanh số

👉 Ứng viên quan tâm vị trí trên vui lòng gửi CV về hòm thư contact@brainwork.vn! Trân trọng,

Team BrainWork